De la tendència a l'oportunitat


Casos empresarials que aprofiten una tendència per generar una oportunitat de negoci


Dring

Observatori

Creat per l’empresa francesa Dring, el “smart cane” o bastó intel·ligent està dissenyat per detectar en la gent gran aquelles situacions inusuals com les caigudes o els períodes de baixa activitat física, i automàticament enviar una alerta als cuidadors i familiars, sense necessitat d’acció de l’usuari. La senyal d’alerta pot incloure la localització de l’usuari per mitjà del sistema GPS.

Intel·ligència artificial Envelliment