Indicadors

L’àmbit actual de les dades és

Indicadors del mercat de treball

Indicadors relatius al mercat de treball i la seva evolució. Dades d’atur i contractació segons sexe, edat, nivell formatiu, sector econòmic.... Dades de prestacions per desocupació.

Indicadors d'activitat econòmica

Dades i evolució dels indicadors d'estructura del teixit productiu: PIB, empreses, llocs de treball i ocupació de la població resident.

Indicadors de l'administració pública

Indicadors relatius a les finances públiques municipals, al personal de l'administració i a l'actuació de l'adminstració pública.