Flaix informatiu

L’àmbit actual de les dades és

Flaix informatiu Osona
Població 2015165.229
Taxa d'estrangeria 201412,72%
Creixement natural 2014313
Renda bruta familiar disponible per habitant 201415.910
Població amb estudis universitaris 201513,94%
Població activa registrada75.920
Empreses (I Trimestre 2016)5.788
Treballadors assalariats IV Trimestre 201549.823
Treballadors autònoms IV Trimestre 201516.278
Taxa d'atur registral Abril 201612,88%
Contractació registrada Març 20163.400
Taxa recollida selectiva 201156,13%