Destacats

L’atur a Osona creix a l’agost per una qüestió estacional

L’atur ha crescut en 304 persones aquest mes, hi ha un 3,83% més d’atur que al juliol, malgrat això, en relació al mes d’agost del 2016 trobem que hi ha 1.149 aturats menys (-12,24%).

L’atur del mes d’agost sempre acostuma a tenir més un component conjuntural per l’estacionalitat que no pas estructural. Segons les estimacions de l’Observatori, dels 8.239 aturats del mes d’agost, 7.455 es corresponen a atur estructural i 784 a atur estacional. En aquest sentit, respecte al mes anterior, l’atur estructural hauria baixat en 98 persones, mentre que l’atur estacional hauria pujat en 402. En relació a l’any anterior trobem que l’atur estructural realment ha baixat en 1.245 persones a l’atur (-14,31%), en canvi, l’atur estacional hauria crescut en 96 persones (+13,95%) degut a l’alta contractació temporal que s’està fent a la sortida de la crisi econòmica.

Si mirem les dades per sectors d’activitat econòmica s’observa que el 25,93% de l’increment dels aturats estacionals es deu als professors que estan a llistes i que es queden a l’atur sempre a les vacances encara que recuperin la majoria la feina al tornar a la temporada escolar. Seguidament el sector que més aturats estacionals aporta al mes d’agost (15,39%) és el de serveis a les empreses, sobretot de treball temporal i serveis de neteja per la baixada de l’activitat empresarial. Finalment segueix la construcció, aquest sector aporta el 12,38% de nous aturats que tenen un component estacional i no pas estructural. Pel que fa a l’atur estructural, tots els sectors no generen més atur d’aquest tipus, la majoria en redueix.

A més a més, una altra dada a tenir en compte, que reforça aquesta informació és que aquest mes d ‘agost els aturats que porten menys de 3 mesos a l’atur han crescut en 286 persones, el 94% del nou atur registrat aquest mes d’agost, mentre que la resta només han augmentat en 18 persones. Aquestes dades ens diuen per una banda que malgrat baixar l’atur estructural, el que queda porta cada cop més anys a l’atur, ja que el 45,11% dels aturats registrats aquest mes d’agost porta més d’un any a l’atur; i que per l’altra banda, la contractació temporal que s’està fent està creant cicles d’aturats estacionals cada cop més grans.

Veure les dades