Destacats

Publicació de l’informe sobre els residents a l’estranger 2017

La comarca d’Osona té 4.220 residents a l’estranger, un 17,33% més que l’any anterior

La comarca d’Osona va registrar 4.220 residents a l’estranger l’1 de gener del 2017; 2.296 homes i 1.924 dones. A partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) s’observa que s’ha produït un increment del 17,39% d’osonencs que han emigrat a l’estranger respecte l’any anterior. L’origen dels habitants que abans vivien a Osona i ara viuen fora del país, són principalment, de la ciutat de Vic (38,77%) i en segon lloc, de la ciutat de Manlleu (22,58%).

L’augment de la població d’Osona resident a l’estranger ha estat directament proporcional a l’evolució de la crisi econòmica del país com reflecteix l’evolució de l’emigració en els darrers anys, per damunt del que ho ha fet a la resta del territori català, sobretot a partir del 2012.

Si comparem l’evolució dels residents a l’estranger d’Osona en el context català observem que mentre Catalunya manté un creixement constant durant tot el període analitzat, el comportament de les dades de la comarca és clarament exponencial durant el període del 2013 – 2015, encara que es modera en aquests últims anys.

Aquesta tendència més exponencial a Osona té a veure amb els perfils d’emigració a l’estranger, mentre a Osona predomina el perfil de família amb fills nascuts a Catalunya que marxen a Alemanya, França i Bèlgica, a Catalunya hi predomina el retorn de persones nascudes a Amèrica Llatina al seu país d’origen.

Veure les dades