Destacats

Osona redueix l'atur al nivell més baix des de Juny 2008

NOTA D’ATUR - Juny 2024

Per quart mes consecutiu, Osona aconsegueix reduir el seu nombre d’aturats, i per tercera vegada seguida aquesta xifra és inferior a les 7.000 persones aturades. En conjunt, es tanca el mes amb 6.776 persones aturades, una reducció mensual del 2,2%. El context és lleugerament més favorable a l’any passat, on hi va haver un atur registrat de 6.844 individus (-2,2%). Cal destacar que es tracta de la xifra més baixa d’un mes de juny d’ençà de la crisi del 2008.

Territorialment, aquest descens ve impulsat principalment per dues de les principals poblacions d’Osona; Vic (-27) i Manlleu (-20). Seguides per Centelles (-7) i Roda de Ter (-2). 

En l'àmbit català, l'atur encara experimenta una reducció més acusada en comparació amb Osona amb un descens de 5.816 aturats (-1,8%) respecte al mes anterior i se situa en 324.966 persones aturades. En comparació amb l’any passat, es milloren les xifres (-1,4%).

Pel que fa a la contractació, el mes de juny s'han registrat 3.836 contractes, un 9,4% més que el mes anterior. Tot i això, si ho comparem amb l'any passat, tant Catalunya com el territori osonenc presenten xifres més desfavorables, amb una variació interanual del -7,2% i -19,7% respectivament. Finalment, destacaríem el notable increment de la temporalitat a Osona amb un 56,8%, un increment de 5,2pp respecte el mes de maig.

 

Veure les dades