Destacats

La comarca d'Osona tanca el mes de novembre amb 80 persones aturades menys

NOTA D’ATUR - Novembre 2023

  • Aquest mes de novembre la Comarca d’Osona el tanca amb una petita reducció del seu nombre d’aturats (-80) , després del petit increment experimentat al mes d’octubre (+96). En general, aquest mes s’ha caracteritzat per un comportament irregular, incrementant-se durant els anys 2022 (+24), 2019 (+47) o 2017 (+56) o descendint durant el 2021 (-132), 2020 (-50) o 2018 (-2).
  • En conjunt, es finalitza amb 7.050 aturats, una reducció de l'1,1% respecte al mes anterior. Fa un any, el context era força similiar, amb 7.033 aturats (+0,2%).
  • Territorialment, aquest descens en el nombre d'aturats s'ha generalitzat en els principals municipis de la comarca, sobretot, destacaríem Roda de Ter amb una variació relatiu mensual del -5,7%, Centelles (-1,4%) i Manlleu (-1,4%).
  • En l'àmbit català, l'atur augmenta tímidament en 214 persones (+0,1% respecte el mes anterior). Tot i això, en contrast amb la Comarca d’Osona (0,2%), Catalunya ha millorat més intensament la seva situació respecte fa un any amb un descens interanual del -2,6%.

Veure les dades