Destacats

L'octubre tanca a Osona amb un lleuger increment d'aturats

NOTA D’ATUR - Octubre 2023

  • L'atur al mes d'octubre torna a incrementar-se lleugerament després de la petita treva mostrada al mes de setembre.
  • Com a primera dada destacable, el mes d'octubre històricament es caracteritzava per registrar petits descensos en el nombre d'aturats, exceptuant els anys 2018 i 2019. Precisament, es replica el comportament d'aquests dos anys amb l'augment de 96 persones aturades.
  • En conjunt, el mes d'octubre finalitza amb 7.130 aturats, un augment de l'1,4% respecte al mes anterior. Fa un any, el context era més lleugerament més favorable, amb 7.009 aturats (+1,7%).
  • Territorialment, aquest augment en el nombre d'aturats s'ha generalitzat en els principals municipis de la comarca, sobretot, destacaríem Centelles amb un increment relatiu mensual del 3,2%, Vic (+1,3%) i Manlleu (+1,7%).
  • En l'àmbit català, l'atur augmenta en 4.261 persones (+1,3%). A diferència d'Osona, Catalunya ha millorat la seva situació respecte fa un any amb un descens interanual del -2,4%.

Veure les dades