Destacats

La població activa d’Osona és de 82.398 persones

El territori osonenc té una taxa d’ocupació de 70,8%

L’economia de la comarca d’Osona s’estructura al voltant d’una població activa de 82.398 persones:

  • 75.365 persones ocupades
  • 7.033 aturades

Hi ha una taxa d’ocupació del 70,8% i una taxa d’atur del 8,67%, segons dades del mes de desembre. Aquestes dades són lleugerament més positives que les dades pel conjunt de Catalunya on trobem una taxa d’ocupació del 68,1% i una taxa d’atur del 9,17%.

Ara bé, hi ha diferències a destacar si analitzem les dades per gènere o per edat:

  • A la comarca hi ha 34.061 dones ocupades dins el mercat laboral, que equival a una taxa d’ocupació de les dones del 66,4%.
  • Mentre que hi ha 41.304 homes ocupats, una taxa del 74,9%.

Aquestes diferències són molt més accentuades a Osona que al conjunt de Catalunya, on la taxa d’ocupació de les dones és del 64,6% i la dels homes és del 71,5%.

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 48).

Veure les dades