Destacats

L’índex socioeconòmic territorial d’Osona se situa lleugerament per sota la mitjana de Catalunya

Amb un valor de 95,5 empitjorant l’any 2019 respecte als anys anteriors

L’Índex Socioeconòmic Territorial mostra que Osona, amb un valor de 95,5 se situa lleugerament per sota la mitjana de Catalunya, empitjorant l’any 2019 respecte als anys anteriors:

  • Les ciutats de Vic (86,30) i Manlleu (79,20) són els municipis amb els valors més baixos a la comarca. En concret, algunes àrees d’aquests municipis com Vic sud-oest (61,2) i Manlleu centre nord (67,2).
  • En canvi, amb valors per damunt de la mitjana catalana hi ha Taradell (107,2), Centelles (104,5) i Tona (103,5).

Les condicions socioeconòmiques tenen una elevada incidència en la salut. Aquelles àrees territorials on la taxa de pobresa infantil és més elevada, la salut dels infants presenta pitjors indicadors.

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 79).

 

Veure les dades