Destacats

El 63,3% dels ocupats a Osona treballen al sector serveis

Els sector serveis i indústria concentren 9 de cada 10 treballadors

Les distribucions dels ocupats per sectors varien força en funció del gènere, l’edat o la nacionalitat:

  • El 76,2% de les dones treballa al sector serveis (3 de cada 4 dones), el 21,4% a la indústria, el 1,4% a la construcció i l’1% al sector primari.
  • Només el 52,4% dels homes hi treballa, el 34,1% a la indústria, el 9,6% a la construcció i el 3,8% al sector primari.

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 49).

Veure les dades