Destacats

Osona arribarà als 185.496 habitants l’any 2046

Osona serà de les comarques on més augmentarà la població (+5%) fins l’any 2031

Tot i el creixement global, no tots els grups d’edat augmentaran:

  • El component migratori el què fa créixer la població comarcal.
  • 2031à El grup de 0 a 15 anys s’haurà reduït al 14,4%.
  • 2046à El grup de +65 anys representarà al 30% de població.
  • La població del grup d’edat en edat de treballar augmentarà lleugerament per la previsible arribada de població estrangera, fent créixer la població activa del país.
  • La població activa però serà més envellida pel pes de la generació que tindrà entre 55 i 64 anys.

 

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgines 23 i 24).

Veure les dades