Destacats

El sector industrial factura més de la meitat de la facturació comarcal

Les empreses se situen majoritàriament a l’eix central de nord a sud

A Osona hi ha 5.340 comptes de cotització, en la seva majoria situats en l’eix central de nord a sud.

L’any 2020 aquestes empreses van facturar 11.299,5 milions d’€:

  • 51,5% en el sector industrial
  • 41,6% en el sector serveis
  • 3,6% en el sector primari
  • 3,3% en el sector de la construcció

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 27).

Veure les dades