Destacats

L'esforç econòmic mitjà destinat al lloguer a Osona suposa el 30,8% del salari

El preu mitjà a la comarca és de 552,16€/mes

L’esforç econòmic mitjà que es realitza a Osona per accedir a un habitatge de lloguer representa el 30,8% del salari, com s’ha estimat des de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. Ara bé, aquest esforç no és el mateix per a tota la població, factors com l’edat dels llogaters mostren grans diferències:

  • El grup dels més joves, sobretot els menors de 25 anys, són els que presenten major càrrega, amb un 40,7% del salari destinat al pagament del lloguer de mitjana.
  • A partir dels 25 anys, l’esforç mitjà per pagar el lloguer es redueix notablement: el dels llogaters d’entre 25 i 34 anys s’estima al 28,4% del seu salari.

Font: elaboració pròpia, a partir de les dades de l'INE, Idescat i l'Agència de l'habitatge de Catalunya

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàg 77).

Veure les dades