Destacats

A Osona comencem l'any amb una millora a l'atur

NOTA D’ATUR - Gener 2023

  • Al primer mes del 2023 es registren 7.046 aturats a Osona i 351.644 aturats a Catalunya. Amb una taxa d’atur del 8,63% i del 9,30% respectivament.
  • La variació interanual és de 0,6% a Osona i de -5,4% a Catalunya.
  • A la comarca destaquem el cas de Centelles amb una variació de -17,8% i el Lluçanès amb una variació interanual de -10,5%.

Veure les dades