Destacats

Osona acaba l'any amb un lleuger augment en la desocupació

NOTA D’ATUR - Desembre 2022

  • Tanquem l’any amb 7.082 persones registrades a l’atur a Osona i amb 346.338 a Catalunya.
  • Respecte a l’any passat, l’atur ha augmentat a la comarca (0,5%), en canvi, s’ha reduït a nivell català (-6,2%).
  • En general, en les comarques de Catalunya l’atur ha experimentat una millora en comparació amb el 2021. No obstant això, en tres comarques la desocupació ha augmentat:
    • Osona (0,5%)
    • Pla de l’Estany (0,8%)
    • Segarra (1,3%)

Veure les dades