Destacats

Infografia del dia de la dona

Noves dades sobre les dones a Osona i a Catalunya

1. Les dones, malgrat representar la meitat de la població, encara tenen menys pes en els llocs de poder i les preses de decisions. A Osona només el 24% dels directors/res executius/ves són dones. I només el 20% de les alcaldies les ocupen dones.
 
2. Les dones tenen més contractes temporals i de jornada parcial. (retallar de la infografia la part de contractes on hi ha la dada)
 
3. 367 dones van patir violència de gènere a Osona l'any 2019. A Catalunya cada tres setmanes va ser assassinada una dona per violència de gènere.

Veure les dades