Dades Bàsiques del Mercat de treball

L’àmbit actual de les dades és

Evolució de l'atur

Atur per edat

Atur per sector

Contractació per edat

Contractació per sector

Atur Mai 2017 OsonaCatalunya
Taxa d'atur Mai 2017 Abr 2017 Variació Mai 2017 Abr 2017 Variació
Total0%0%0,00 %0%0%0,00 %
Homes0%0%0,00 %0%0%0,00 %
Dones0%0%0,00 %0%0%0,00 %
Aturats
Total000,00 %000,00 %
Homes000,00 %000,00 %
Dones000,00 %000,00 %
Atur per edat
Menors de 20 anys000,00 %000,00 %
De 20 a 24 anys000,00 %000,00 %
De 25 a 29 anys000,00 %000,00 %
De 30 a 45 anys000,00 %000,00 %
Majors de 45 anys000,00 %000,00 %
Atur per nivell d'instrucció
Sense estudis000,00 %000,00 %
Estudis primaris incomplets000,00 %000,00 %
Estudis primaris complets000,00 %000,00 %
Formació professional000,00 %000,00 %
Estudis secundaris000,00 %000,00 %
Tècnics professionals superiors000,00 %000,00 %
Universitaris de primer cicle000,00 %000,00 %
Universitaris de segon i tercer cicle000,00 %000,00 %
Altres estudis postsecundaris000,00 %000,00 %
Atur per durada de la demanda
Fins a 3 mesos000,00 %000,00 %
De 3 a 6 mesos000,00 %000,00 %
De 6 a 12 mesos000,00 %000,00 %
De 12 a 24 mesos000,00 %000,00 %
Més de 24 mesos000,00 %000,00 %
Atur per sector econòmic
Agricultura000,00 %000,00 %
Indústria000,00 %000,00 %
Construcció000,00 %000,00 %
Serveis000,00 %000,00 %
Sense ocupació anterior000,00 %000,00 %
Contractació registrada Mai 2017
Total contractes
Total000,00 %000,00 %
Homes000,00 %000,00 %
Dones000,00 %000,00 %
Contractes per edat
Menors de 20 anys000,00 %000,00 %
De 20 a 24 anys000,00 %000,00 %
De 25 a 29 anys000,00 %000,00 %
De 20 a 45 anys000,00 %000,00 %
Majors de 45 anys000,00 %000,00 %
Contractes per sector
Agricultura000,00 %000,00 %
Indústria000,00 %000,00 %
Construcció000,00 %000,00 %
Serveis000,00 %000,00 %
Contractes per tipus
Indefinits000,00 %000,00 %
Temporals000,00 %000,00 %
Beneficiaris per desocupacióMai 2017Abr 2017VariacióMai 2017Abr 2017Variació
Total000,00 %000,00 %
Nivell contributiu000,00 %000,00 %
Nivell assistencial (subsidi)000,00 %000,00 %
Renda activa d'inserció000,00 %000,00 %
 

Dades i evolució dels principals indicadors d’atur, contractació i beneficiaris per desocupació d’Osona i els seus 51 municipis.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació