Dades bàsiques - Sostenibilitat

L’àmbit actual de les dades és

Residents per destí del lloc de treball

Llocs de treball per residents/no residents

OsonaCatalunya
Mobilitat laboral 2011 Variació 2011 Variació
Població ocupada resident62.356-3.033.916-
Residents ocupats dins el municipi48.067-2.746.103-
Residents ocupats a fora del municipi14.289-25.216-
No residents ocupats dins el municipi4.987-0-
Total llocs de treball localitzats53.054-2.746.103-
Dèficit de llocs de treball-9.302--287.813-
Taxa d'autocontenció2011200120112001
Total77,08%49,40%90,51%92,91%
Taxa d'autosuficiència2011200120112001
Total90,60%53,04%100%100%
Mobilitat per estudis20112011
Població estudiant resident34.635-1.180.484-
Residents estudiant dins el municipi30.625-995.993-
Residents estudiant a fora del municipi4.009-184.491-
No residents estudiant dins el municipi2.577-185.638-
Superfície del cadastre urbà (ha)20132013
Parcel·les edificades5.041-146.489,78-
Parcel·les sense edificar2.285-57.196,81-
Parcel·les urbanes2.753-89.292,96-
Antiguitat de les construccions20132013
2000 i posterior34.387-0-
1980-200031.691-0-
1950-198029.584-0-
Abans de 195012.742-0-
Sense definir893-0-
Sòl vacant12.687-0-
Cobertes de sòl (ha)20092009
TOTAL 126.384-3.199.011-
Bosc58,45-41,98-
Matollars4,64-14,05-
Prats0,57-5,02-
Altres0-0,15-
Improductiu6,60-9,58-
Conreus29,75-29,22-
Residus municipals20112011
kg/persona/dia1,18-1,35-
Taxa recollida selectiva56,13%-40,60%-
Recollida selectiva (tones)72.726,82-2.302.963,34-
Parc de vehicles2012201120122011
Total vehicles124.126119.0775.025.3725.036.883
Índex de motorització803,30772,20663,80668,10
 

Principals dades d’indicadors de sostenibilitat. Es mostren dades relatives a mobilitat laboral i per estudis, dades cadastrals i dades de tractament de residus.

La mobilitat per estudis no inclou els estudiants universitaris.

Font: Idescat, Hermes, Xifra, CREAF, Agència de Residus de Catalunya i la Dirección General del Cadastro.