Dades bàsiques - Habitatge

L’àmbit actual de les dades és

Habitatges per tipologia

Habitatges per tinença

Evolució habitatges iniciats

OsonaCatalunya
Habitatges per tipologia Nombre % Nombre %
Total71.640100%3.865.393100%
Familiars principals57.96680,91%2.944.94476,19%
Familiars secundaris5.0617,06%470.08112,16%
Familiars buits8.56811,96%448.35611,60%
Col·lectius450,06%2.0120,05%
Habitatges per tinença
Total57.968100%2.944.944100%
Propietat43.04174,25%2.188.65774,32%
Lloguer10.99618,97%582.70119,79%
Gratuït1.3332,30%54.2791,84%
Altres formes2.5994,48%119.3074,05%
Habitatges de nova construcció20132012
Habitatges iniciats37823.0365.311
Habitatges acabats853266.30513.003
Contractes de lloguer20132012
Total3.0353.076150.200138.621
 

Principals dades dels indicadors d’habitatge de la comarca i dels seus municipis.

* Les dades d’habitatge segons tinença no es mostren quan són inferiors a 10 casos.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i Idescat