Dades bàsiques - Educació

L’àmbit actual de les dades és

Nivells d'instrucció

Alumnes per nivell educatiu

Nombre de centres

Personal docent

OsonaCatalunya
Nivell d'instrucció majors 16 anys Nombre % Nombre %
No sap llegir o escriure2.4661,97%106.2171,71%
Sense estudis10.8948,71%517.1078,31%
Estudis primaris18.86315,09%837.31313,45%
ESO, EGB, Batx. Elemental41.35633,08%1.762.34028,32%
Formació Professional17.04313,63%892.49714,34%
Batxillerat Superior14.29211,43%843.22713,55%
Estudis universitaris20.12116,09%1.264.74720,32%
Taxa d'analfabetisme2011200120112001
Total1,972,431,672,43
Nombre d'alumnes2012%2012%
Total28.980100%1.284.825100%
Educació infantil7.77926,84%329.71825,66%
Educació primària10.21435,24%460.58435,85%
Educació especial960,33%6.7440,52%
ESO6.48422,37%285.46122,22%
Cicles formatius2.1947,57%107.4048,36%
Batxillerat2.0527,08%87.3776,80%
PQPI1610,56%7.5370,59%
Nombre de centres2012-2013%2012-2013%
TOTAL136100%4.636100%
Exclusius infantil4633,82%1.51132,59%
Educació infantil i primària5842,65%1.82639,39%
Educació primària i secundària118,09%50010,79%
Específics educació especial10,74%1052,26%
Educació secundaria2014,71%69414,97%
Personal docent2012-2013%2012-2013%
Total2.502100%130.184100%
Exclusius infantil27410,95%10.3607,96%
Educació infantil i primària1.28951,52%51.33139,43%
Educació primària i secundària301,20%00%
ESO95037,97%42.27332,47%
Educació especial210,84%1.5651,20%
 

Recull de les principals dades sobre el nivell d’instrucció de la població i els principals indicadors d’educació i la seva distribució.

* Les dades referides a nivell d’instrucció per a municipis de menys de 1.000 habitants o inferior a 10 casos no es mostren. Les dades referides als centres d’estudi, alumnes i docents són en relació al municipi on està localitzat el centre d’estudis.

* L’Educació Secundària inclou ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS

Font: Departament d’Ensenyament i Idescat