Dades bàsiques - Demografia

L’àmbit actual de les dades és

Població 2015 OsonaCatalunya
Total158.3347.600.065
Homes79.1663.730.326
Dones79.1683.869.739
Densitat
Superfície (km2)1.260,3032.108
Habitants/km2122,90234,20
Població estrangera 2015
Total22.6831.082.099
Homes12.167554.972
Dones10.516527.127
Variació interanual (2014-2015)-4,07%-5,98%
Taxa d'estrangeria13,32%14,49%
Índex d'envelliment 2015
Total203,89228,02
Homes83,6194,35
Dones120,28133,67
Índex de sobreenvelliment 2015
Total34,9032,23
Homes13,6512,67
Dones21,2519,56
Índex de dependència juvenil 2015
Total54,0150,88
Homes27,1926,05
Dones26,8224,83
Índex de dependència senil 2015
Total5557,76
Homes22,7424,57
Dones32,2633,19
Índex de dependència global 2015
Total109108,64
Homes49,9350,62
Dones59,0758,02
Edat mitjana de la població 2015
Total42,0542,10
Homes40,7040,76
Dones43,4043,43
Taxa Natalitat 2014
Total10,24%9,64%
Taxa Mortalitat 2014
Total8,20%8,25%
Taxa Fecunditat 2014
Total45,12%41,24%
Taxa Creixement Natural 2014
Total2,04%1,38%
Creixement Natural 2014
Total31310.270
Saldo Migratori 2014
Total-107-8.952
Taxa de Saldo Migratori 2014
Total2,07%-0,74%
 

Dades dels principals indicadors demogràfics de la comarca d’Osona i de cadascun dels 51 municipis.

Font: Idescat, Hermes i Xifra